About Us

Mbathi sya kumutaiia Ngai

Twi ataalamu ma mitambo ya kompyuta na apps sya simu na nituendete kutumia technology ila sya oyu kuseuvya software sya utumiwa ni andu kwika syindu ila sya kawaida maitumia technology.

Kamba Hymn Book

Kamba Hymn Book App

Kamba Hymns Android App Package

Features

'Taiia Ngai' app ni nzeo na nikutethasya kumantha waathi mituki kwa kutype namba ya waathi kana ndeto ila utonya kulikana sya wuo na o saa isu waathi usu uiwoona screenini ya simu yaku. Wina 'Taiia Ngai' app simuni yaku no uthi kanisani, harusini kana uumbano na ukaina kuma simuni yaku o na yila utembwa ivuku ya mbathi kana yila uulilye ivuku yaku musyi.

Useo wa 'Taiia Ngai' app :

Mantha waathi na namba

Mantha waathi mituki kwa kutype namba ya wuo

Mantha waathi na ndeto

Mantha waathi mituki kwa kutype ndeto sya wuo

Ivuku ya mbathi

Simu yaku niyo ivuku yaku ya mbathi

Vai Kuulya ivuku ya mbathi musyi

Tumia 'Taiia Ngai' app harusini, kanisani na uumbanoni kwiina

 • Taiia Ngai App icon on screen
 • Taiia Ngai App icon on screen
 • Taiia Ngai App icon on screen
 • List of Tracks on Taiia Ngai app
 • Taiia Ngai App Icon with Donkey Background
 • List of Tracks on Taiia Ngai app
 • Searching for Tracks using text on Taiia Ngai app
 • Taiia Ngai App icon on phone screen
 • Track no 212 opened with lyrics for singing
 • Taiia Ngai Software Developer Contact Details

Taiia Ngai App Users

Niiwe tuetele yu uthoowe Taiia Ngai App ulike kyamani kii kitu kya kwosa mauathimo manene na maingi ma Ngai ala mokaa nundu wa kumuthaitha, kumwinia na kumutaiia Ngai Mutangiii waitu ula utunengaa syonthe ila tuendaa.

Ona screenshots sya mokusi ma kakundi ka amwe kati wa ala maingi maminite uthoowa Taiia Ngai App na tukamatumia DOWNLOAD LINK na itinani maka-install mbathi sya kamba hymns simuni syoo sya Android.

Happy clients who bought Kamba Hymns Book then got download link and installed the app Happy clients who bought Kamba Hymns Book then got download link and installed the app Happy clients who bought Kamba Hymns Book then got download link and installed the app Happy clients who bought Kamba Hymns Book then got download link and installed the app Happy clients who bought Kamba Hymns Book then got download link and installed the app

Pricing

Kamba Hymns Android App Picture Kamba Hymns Android App Package Picture Kamba Hymns Android App Picture

'Taiia Ngai' app iseuvitwe nundu waku nakwa we ukwenda kumwinia na kumutaiia Ngai na mbathi sya kikamba. App ino twikunenge o ta mana watunenge donation ya KShs 299/= kana US Dollars $5/= kwa ala me nza wa nthi ya Kenya (Kambas of the Diaspora). Itya 'Taiia Ngai' app vaa kwa namba ino ya simu 0724482764 utumiwe app oyu wanziisye kumwinia Ngai na wathi ula uendete kumutaiia Ngai na wuo!

Kimanyithya kya vata: Oyu avutani, inge'i, milundilu na etwikithya ma uklisto ni mengi indi mivango yoo ni ya kwananga, kung'ea, kuvenana, uthiliku, kwosa syindu syeene na kwitwikithya syoo. Kwondu wa ou nitukulilikany'a kana ndukakengwe ni mundu kana Taiia Ngai App ni free na kana mundu akukenge ekunenge yo mana, usu ni uvungu! Ndwisi yiikanitwe ata nthini wa yo kana kuongelelwa syindu sya kuananga simu yaku. Taiia Ngai App ila ya w'uo iteananga simu yaku kana kutumwa simu yaku ithuka na kuusya information sya yo ni ila uumitye kuma kwitu vaa www.kamba.co.ke. Kindu kya mana ikulye maukulyo maingi! Simu yaku ya mbesa mbingi nduthooete silingi maana eli na miongo kenda na kenda. Kuna masavu asu nesa utanamba kwitikila ukengethwa na syindu sya mana ta kana. Timutavya o ta Vaulo (Mbiviliani) undu watavasya makanisa na kumataa valuani ila wamaandikia ni kana maikakengeke. Ona vamwe na ou timutavya maundu aa mwikalae mwisuviite muikakengwe ni alusani na andu ma mikwa mithuku ala etwikithya.
Timutavya kimanyithya kii nundu nitumwendete na timwendea moseo. Mbathi ino ni sya kuthaitha Ngai na sya kukuathima we Mklisto wi na ulungalu ti sya kutumwa ukwatwa ni mathina, mbanga kana kuanangika kwa simu yaku kana kuanangika kwa information ya simu yaku. Sisyai vau indi endwa maitu. Tuikuenda simu yaku yiitye internet ila uvinguite app ya kamba hymns. Tuenda mutanie app ino kundu kuonthe nginya ukamba witu kula kutembwa kwi na internet na nundu wa ou nitukwitasya no ya Imei ya simu yaku nikana tuconfigure kamba hymn book ya simu yaku nayo vaikethiwe na vata wa simu yaku kwitya internet yila utumia simu yaku kwiina mbathi sya kutaiia Ngai.How can I GET Taiia Ngai App?

[1].Send your donation of KShs 299 to Safaricom Till Number 853256 via Lipa na M-PESA (... Safaricom will NOT charge you even a single cent for this transaction when you send your donation to this Till NO).
[2].After we receive YOUR donation, we will send you the download link via Whatsapp
You can send us your E-mail address too if you prefer to receive download link via E-mail.
Mpesa
Below are details on how to pay via M-Pesa:

Our Lipa Na M-Pesa Till Number is 853256

Lipa na Mpesa Till NO

Follow the instructions below:
 1. On the M-PESA Menu Go to 'Lipa na M-PESA' and Select 'Buy Goods and Services'
 2. Enter our 'Till Number' - 853256
 3. Enter KShs 299 as the amount you wish to pay
 4. Enter your M-PESA PIN.
 5. Confirm that all details are correct and press OK.
 6. You will receive a confirmation SMS from M-PESA immediately notifying you that you are making payment to JOMUTECH AGENCIES.


If from your phone's Lipa na M-PESA, donation is being made in favour of JOMUTECH AGENCIES and Till Number 853256, that is OK otherwise press any other key to Cancel


Paypal and Visa CardYou can also opt to get Taiia Ngai (Kamba Hymns) App by making a donation of USD $5 using your VISA card or via your Paypal account. (...This is the most convenient mode of giving your donation in kind for Kambas of the diaspora)

Donate hereHow do I INSTALL Taiia Ngai App from WhatsApp?

[1].Open WhatsApp and go to Chat.
[2].Find Download-link we sent you from 0724482764 and open it.
[3].Download attachment from 0724482764 to your Phone (This is the Kamba Hymns App).
[4].After Downloading, allow security settings in your phone to install Apps from other sources other than play store.
[5].Install Kamba Hymns App to your Phone.How do I INSTALL Taiia Ngai App from E-mail?

[1].Open your E-mail's inbox.
[2].Find E-mail we sent you from kambahymns@gmail.com and open it.
[3].Download attachment in your E-mail from kambahymns@gmail.com to your Phone (This is the Kamba Hymns App).
[4].After Downloading, allow security settings in your phone to install Apps from other sources other than play store.
[5].Install Kamba Hymns App to your Phone.

What do I do AFTER INSTALLING Taiia Ngai App?

[1].Search for a Kamba Hymn you love and sing your heart out in praise of the Lord.
[2].Sing your voice hoarse to your best Kamba Hymn.
[3].Repeat [1] many more times
[4].Relax and take time to thank God for everything and pray for us, Yourself, our Country, our Leaders and for Peaceful 2017 Elections in Kenya.
[5].Tell another brother or sister about Taiia Ngai App and encourage them to buy Kamba Hymns App too.
[6].Enjoy yourself.

How can I HELP Kamba Hymns Book App Family ?

Pray for us so that God continues to bless this work and pray that all powers of darkness fighting this initiative may fail miserably so that all glory and honor goes to God in the end. We will appreciate more if you prop us up in prayer. You are our greatest prayer assets, our brothers and sisters in this endeavour. May God bless you all and prosper you abundantly.

Contact Us

Tumanyithye niwe uu, weta undu uithiwa ukwenda tukutethye kana ethiwa ve undu ukwenda ututavya kwa kutumia utumane uu mukuvi wa nzia ya e-mail, osa itambya ya kwika ou! na kwa mituki ila vatonyeka nitusungia o kwa nzia ino ya e-mail.

Address

Nituendeawua muno kwiwua kuma kwa endwa maitu onthe ala matumia app ino ya 'Taiia Ngai'. Na kwondu wa ou nitunenganite contacts syitu vaa kwa vata usu. Tuandikie valua kana utukunie simu kwa contacts ino.

Isanduku ya Posta

Joseph Mwema Taiia Ngai Android Software Developer & Consultant
P. O. Box 54891 - (00200)
City Square
Nairobi, Kenya

Namba ya Simu na E-mail

Telephone: 0724482764
E-mail :joseph.mwema@kamba.co.ke

Taiia Ngai Facebook app page KambaHymns Twitter page Taiia Ngai blog Taiia Ngai Google+ Jomutech Agencies Home Page Mbivilia Kamba Bible App